WSPÓŁPRACA

Z BENEFICJENTAMI

Jako Fundacja zakładamy szerokie spektrum działania, jeśli chodzi o przekazywaną pomoc oraz w kontekście terytorialnym. Pragniemy pozyskać partnerów lokalnych, którzy znając swoje środowisko oraz zapotrzebowanie na pomoc dla dzieci i młodzieży w konkretnych miejscach i zakresach, wesprą nas w bezpośrednich działaniach i wskażą miejsca dystrybucji pomocy. Zależy nam na kontakcie zarówno z wyspecjalizowanymi partnerami, np. niosącymi pomoc psychologiczną, prowadzącymi zajęcia integracyjne, czy świetlice środowiskowe, jaki i z organizacjami dystrybuującymi pomoc żywnościową, zaangażowanymi w tworzenie placówek medycznych, czy też innymi centrami działającymi lokalnie i znającymi specyfikę konkretnych miejsc, w których chcielibyśmy wspierać młodych ludzi.

Instytucja – szkoła, szpital czy organizacja, stowarzyszenie, czy lokalna fundacja, która podejmie z nami współpracę, w zależności od zakresu niesionej pomocy, w naszym założeniu może stać się również konsulatem lub ambasadą Fundacji KREA Vitae, docierając bezpośrednio do potrzebujących, niosąc np. pomoc finansową, żywnościową lub organizując zajęcia edukacyjne.

Translate »