POMÓŻ NAM POMAGAĆ,

ZOSTAŃ AMBASADOREM

Zachęcamy do osobistego zaangażowania się w pozyskiwanie środków na potrzeby prowadzonej przez Fundację działalności statutowej. Pomóż nam pomagać, zostań fundraiserem Fundacji KREA Vitae.

Zapraszamy do grona osób wspierających działalność Fundacji. W ramach tworzenia zaangażowanego środowiska osób dobrej woli, proponujemy abyś został/została konsulem lub ambasadorem Fundacji KREA Vitae. Odwołując się do tradycyjnych tytułów kojarzonych z dyplomacją, pragniemy nadać prestiż osobom podzielającym naszą wizję oraz stworzyć sieć placówek wspierających działalność statutową Fundacji. Współtworząc aktywne środowisko osób orędujących na rzecz Fundacji i pozyskujących dla niej darowizny, wstępujesz do elitarnego klubu KREA Vitae – do grona osób zaangażowanych w działalność Fundacji, które działając na rzecz dzieci i młodzieży czynią dobro, a dodatkowo dzięki swojej aktywnej postawie mają szansę nawiązywać cenne kontakty i brać udział w szeregu prestiżowych wydarzeń.

Translate »