WSPÓŁPRACA

Z FIRMAMI

Z przyjemnością nawiążemy współpracę z firmami zainteresowanymi zaangażowaniem się we wsparcie działalności Fundacji. Jesteśmy otwarci zarówno na pozyskiwanie donacji finansowych, jak i koordynację wsparcia barterowego produktami, które w miarę rozwoju sieci beneficjentów Fundacji, będą mogły do nich trafić. Chętnie nawiążemy współpracę obustronnie opracowując partnerstwo w kontekście działań CSR Państwa firmy poprzez angażowanie pracowników w wolontariat oraz inne formy wspólnego działania na rzecz dzieci i młodzieży.

Istnieje możliwość, aby Państwa firma stała się konsulatem lub ambasadą Fundacji – miejscem generowania środków finansowych z przeznaczeniem na działalność statutową Fundacji lub miejscem koordynacji pomocy w ramach środowiska lokalnego, w którym Państwo pracujecie.

Translate »