Światowy Dzień Wolności Prasy
– Press Room

Fundacja KREA VITAE partnerem organizacji Młodzieżowego Press Room’u podczas Konferencji UNESCO organizowanej z okazji Światowego Dnia Wolności Prasy

4 maja 2022, Punta del Este, Urugwaj


Fundacja KREA VITAE wraz ze Stałym Sekretariatem Światowego Szczytu Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla uczestniczyła w rekrutacji młodych dziennikarzy zaproszonych do obsługi medialnej i relacjonowania dorocznej Globalnej Konferencji Światowego Dnia Wolności Prasy (ang. World Press Freedom Day Global Conference) UNESCO organizowanej z okazji Światowego Dnia Wolności Prasy. Dodatkowo, zostaliśmy zaproszeni do współuczestnictwa jako partner organizowanej dyskusji panelowej „WOLNOŚĆ PRASY: Studia przypadków z całego świata” (ang. PRESS FREEDOM: Case studies from around the World), która odbyła się 4 maja na platformie Zoom w ramach wspomnianej konferencji. Podczas panelu trzy zespoły studentów z Meksyku, Republiki Południowej Afryki i Indii przedstawiły wyniki przeprowadzonych badań na temat wolności prasy w swoich krajach.

„Wolność mediów, możliwość dostępu do sprawdzonych informacji, rzetelne dziennikarstwo – to podstawy edukacji młodych ludzi. Dają one szansę na prawdziwe poznawanie świata, unikanie fake newsów. Przy okazji tej konferencji, jak i dalszych działaniach edukacyjnych Fundacji KREA Vitae planowanych wspólnie z Press Club Polska, chcemy działać na rzecz dostępu młodych ludzi do sprawdzonych informacji na temat światowych problemów i możliwości rozwoju. Uważamy to za podstawę w edukacji i rozwoju młodych ludzi” – powiedział Piotr Gulczyński, prezes zarządu Fundacji KREA Vitae.

Tegoroczna globalna konferencja z okazji Światowego Dnia Wolności Prasy zgromadziła w Punta del Este w Urugwaju blisko tysiąc uczestników z 86 krajów. Łącznie około 3 400 osób zarejestrowało się, aby wziąć udział w ponad 60 sesjach online i offline w ciągu trwającej trzy dni konferencji.

Konferencja stanowiła platformę dla uczestników i wszystkich zainteresowanych, którzy mieli możliwość spotkania się i podjęcia próby znalezienia rozwiązań dla najpilniejszych wyzwań ery cyfrowej oraz opracowania konkretnych rozwiązań w odpowiedzi na zagrożenia dla wolności prasy i prywatności wynikających ze zwiększonej inwigilacji.

3 maja to dzień, w którym przypomina się rządom o konieczności przestrzegania zobowiązań w zakresie wolności prasy, a także dzień refleksji wśród osób zawodowo związanych z mediami wokół kwestii wolności prasy i etyki dziennikarskiej. Co istotne, Światowy Dzień Wolności Prasy jest dniem solidarności z mediami, wobec których podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia lub pozbawienia ich wolności wypowiedzi. Jest to również dzień pamięci o dziennikarzach, którzy oddali życie w poszukiwaniu prawdy.

Translate »