Szczyt Laureatów Pokojowej
Nagrody Nobla

Fundacja KREA Vitae partnerem strategicznym Stałego Sekretariatu Światowego Szczytu Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla (World Summit of Nobel Peace Laureates) i programów poświęconych edukacji dla pokoju. 

Stały Sekretariat Światowego Szczytu Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla od ponad dwóch dekad organizuje uznawane za jedno z najważniejszych wydarzeń międzynarodowych w dziedzinie promowania światowego pokoju, które skupia laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, liderów opinii, organizacje pozarządowe, naukowców i studentów z całego świata. Bardzo ważnym i stale rozwijającym się wątkiem jego działalności, jest szerokie uczestnictwo w organizowanych wydarzeniach ludzi młodych – uczniów i studentów z państw, w których odbywa się wydarzenie, jaki i grup młodzieży przyjeżdzających z wielu innych krajów. Organizowane są także liczne wydarzenia towarzyszące, kierowane do młodych uczestników oraz prowadzona jest szeroka współpraca z uczelniami, której celem jest promocja pokoju na świecie.

W ramach swojej działalności Sekretariat upowszechnia inspirujące przesłania laureatów Pokojowej Nagrody Nobla oraz organizacji powołanych przez laureatów tej nagrody. Dotychczas konferencje organizowane były w Rzymie, Paryżu, Berlinie, Hiroszimie, Chicago, Warszawie, Barcelonie, Bogocie i Meridzie. Wynikiem tych spotkań są stanowcze, merytoryczne apele dotyczące szeroko pojmowanej ochrony praw człowieka, ochrony środowiska, zakończenia wojen i walki z ubóstwem, wyeliminowania broni jądrowej oraz promujące wizję zrównoważonej, pokojowej przyszłości ludzkości w oparciu o edukację i współpracę międzynarodową.

Praca z laureatami Pokojowej Nagrody Nobla – ludźmi, którzy sprostali ogromnym wyzwaniom, zmieniali świat i z pozycji autorytetów wypowiadają się na temat dążenia do pokoju i niestosowania przemocy – jest dla nas zaszczytem. Pragnienie rozpowszechniania przekazu noblistów jak najszerszemu gronu dzieci i młodzieży stało się impulsem do nawiązania tego cennego partnerstwa.

Osoby związane z Fundacją KREA Vitae od lat miały okazję współpracować ze Stałym Sekretariatem i współtworzyć kolejne Szczyty Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. Nowy rozdział tej współpracy, w obecnej odsłonie instytucjonalnej, rozpoczęliśmy przy organizacji panelu „WOLNOŚĆ PRASY: Studia przypadków z całego świata” (ang. PRESS FREEDOM: Case studies from around the World„), który odbył się 4 maja 2022 roku na platformie Zoom z okazji Światowego Dnia Wolności Prasy (World Press Freedom Day Global Conference) organizowanego przez UNESCO. Podczas panelu trzy zespoły młodych studentów z Meksyku, RPA i Indii przedstawiły swoje badania na temat wolności prasy w swoich krajach. Przy okazji tej konferencji wsparliśmy również Sekretariat przy rekrutacji uczestników Młodzieżowego Press Roomu, który relacjonował obrady konferencji UNESCO.

Więcej informacji o Stałym Sekretariacie można przeczytać na oficjalnej stronie internetowej lub w mediach społecznościowych tej organizacji.

Translate »