O nas

W trosce o lepsze jutro dla nowych pokoleń – zmieniamy świat. Nasza działalność polega na bezpośredniej opiece nad dziećmi i młodzieżą, wspieraniu ich rozwoju fizycznego i psychicznego, rozbudzaniu zainteresowań oraz pomocy w wejściu w dorosłość. Opierając się na dialogu i wzajemnym szacunku, pragniemy, aby nasze starania przyczyniły się do budowania lepszego świata dla kolejnych pokoleń, by mogły one żyć w pokoju i dobrostanie. Koordynujemy działania globalnie, ale działamy lokalnie, przy wsparciu ze strony doświadczonych i zaufanych partnerów. Założycielem Fundacji jest grupa kapitałowa Riva Finance, niemniej pragniemy zachęcić kolejne podmioty do wsparcia naszej działalności, co pozwoli nam inicjować i tworzyć długoterminowe programy pomocowe na jeszcze większą skalę. Dając coś z siebie, zachęcamy do aktywności innych. Rozwijamy własne programy i wspieramy projekty instytucji partnerskich, których beneficjentami są dzieci, młodzież i studenci.

Aktualności

Translate »